Hammel Neurocenter vokser

28. september 2018

Af Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem(V), fhv. lægefaglig direktør, Landsbækvej 90A, Hammel.


Regionsrådet har besluttet, at Regionshospitalet Hammel Neurocenter skal udvides til nu også at omfatte neurorehabilitering på Regionshospitalet Lemvig. Hammel Neurocenter får fremover også budget og fagligt ansvar for alle femten hospitalssenge på Regionshospitalet Lemvig.


Hammel Neurocenter har dermed det faglige ansvar for den specialiserede neurorehabilitering i hele regionen, omfattende alle hospitalssengene i både Hammel, Skive og Lemvig. Formålet er at sikre en ensartet og høj faglig kvalitet til alle hjerneskadede patienter i hele Region Midtjylland, og skabe grundlaget for yderligere forskning og udvikling.

Hammel Neurocenter er et nationalt og internationalt fyrtårn for
neurorehabilitering, og regionsrådets beslutning er en anerkendelse af den høje faglighed. I forbindelse med sammenlægningen pålægges Hammel Neurocenter samtidig en mindre driftsbesparelse, men som regionsrådsmedlem har jeg tillid til, at centerledelsen kan løse alle opgaverne.

Regionsrådets beslutning på neurorehabiliteringsområdet er en faglig og driftsmæssig optimal løsning for den specialiserede neurorehabilitering i Region Midtjylland. I virkeligheden er det den endelige gennemførelse af en over tyve år gammel vision, som jeg dengang var med til, sammen med andre fagfolk og politikere, at igangsatte for at bedre forholdene for hjerneskadede i Danmark.

Der er heldigvis sket store forbedringer på hjerneskadeområdet i de sidste 20 år, men der er dog stadig behov for udvikling og forskning, som kræver investeringer. Der er blandt andet behov for bedre døgndækkende speciallægebemanding på Hammel Neurocenter, og et endnu bedre samarbejde med kommunerne, som jo overtager patienterne efter hospitalsindlæggelse. Endvidere skal forebyggelsen styrkes, blandt andet
med krav om brug af cykelhjem.