Regionernes utilstrækkelige samarbejde

24. august 2017

Af Christian Møller-Nielsen
Regionrådskandidat (V).
Tidl. lægefaglig direktør.

De fem danske regioners sundhedsamarbejde er på flere områder utilstrækkelig og modarbejder målsætningen om en ensartet høj faglig kvalitet til patienterne i hele Danmark. Stærke regionale lokalpolitiske interesser kombineret med manglende respekt for Sundhedsstyrelsens nationale retningslinjer overtrumfer flere gange løsninger med den bedste patientbehandling.

Det klassiske eksempel er at hospitalernes livsvigtige elektroniske patientjournaler har udviklet sig i forskellige retninger i de fem regioner. Det tidligere Aarhus Amt og efterfølgende Region Midtjylland udviklede over mere end 10 år en velfungerende elektronisk patientjournal i samarbejde med firmaet Systematic. Region Hovedstaden fravalgte tilsyneladende bevist denne løsning og investerer i stedet mere end en milliard kroner i Sundheds-platformen. Forsinkelser og driftsproblemer af dette IT-projekt har betydet, at de andre regioner har opgivet den løsning. Danmark står fortsat med flere forskellige elektroniske patientjournaler på forskelligt udviklingniveau, og det er ganske enkelt tåbelig.

Et aktuelt eksempel på utilstrækkeligt samarbejde mellem regionerne til ugunst for patienterne er behandling af svær hjerneskade. For at sikre den bedste behandling har det i årevis via Sundhedsstyrelsen været besluttet, at den højtspecialiserede neurorehabilitering kun foretages to steder i Danmark. For de tre regioner i Jylland og Fyn er behandlingen samlet på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som er internationalt fagligt anerkendt. Region Syddanmark og Region Nordjylland tilbageholder tilsyneladende af økonomiske årsager svært hjerneskadede patienter i eget hospitalsregi frem for som aftalt at henvise til Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Det er ikke værdigt for et samarbejdende sundhedsvæsen i Danmark, og burde snarest afklares i Danske Regioners sundhedsudvalg.

Regionerne har på en lang række områder haft succes med at løse nye faglige opgaver og at levere effektiv drift indenfor de budgetrammer, som folketinget beslutter. Desværre er der dog stadig usaglige uoverensstemmelser, som både er udgiftsdrivende og modarbejder ensartet faglig kvalitet. Stridigheder hen over regions-grænser uden fokus på patientens tarv udhuler regionernes berettigelse, og styrkelse af sammenholdet i Danske Regioner bliver en stor udfordring for de kommende nye regions-råd.