Hammel Neurocenter udsultes økonomisk

22. maj 2019

Af Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem(V) i Region Midtjylland,
fhv lægefaglig direktør

Regionshospitalet Hammel Neurocenters budgetramme er reduceret
betydeligt med cirka 13 % siden år 2015. Centret er det faglige fyrtårn
i Danmark og Norden hvad angår neurorehabilitering efter hjerneskade
samt neuroforskning, og modtager både børn og voksne patienter fra det
meste af Danmark til højt specialiseret rehabilitering.

Det er kritisabelt, at Region Midtjylland gradvist udsulter hospitalet
økonomisk på trods af, at hospitalet får flere faglige opgaver og
pålægges at modtage hjerneskadede patienter meget hurtige fra de
neurokirurgiske afdelinger i Aarhus, Odense og Aalborg. Hospitalet har i
flere omgange været pålagt besparelser, og nu stiger ventetiden for
patienter, som har brug for hospitalets kompetencer.

Besparelserne har medført færre sengepladser og mindre personale, hvis
man lige ser bort fra sammenlægningen med Regionshospitalet Lemvig.
Situationen er uholdbar for de svært hjerneskadede patienter i
Vestdanmark, og derfor bør regionsrådet snarest starte en økonomisk
genopretningsplan i forbindelse med budgetlægningen for år 2020.

På sigt er den eneste løsning, at regering og folketing bevilger
hospitalsvæsenet i Danmark en højere samlet budgetramme, som er
realistisk i forhold til det øgede antal patienter og nye dyre
behandlinger og medicin. Det gælder også indsatsen til hjerneskadede
patienter.

Selvom den nuværende regering har øget bevillingerne år efter år, er det
ikke tilstrækkeligt i forhold til patienternes, borgernes og
politikernes forventninger. Budgetrammen er heller ikke tilstrækkelig i
forhold til den positive faglige udvikling, hvor flere sygdomsgrupper
kan hjælpes effektivt.