Venstre viser vejen.Borgmesterkandidat Flemming Nørgaard står i spidsen for det stærkeste hold til valget 21. november.

Venstre er klar til kampen om borgmesterposten

Venstre i Favrskov Kommune har ét klart mål med den valgkamp, partiet skød i gang på opstillingsmødet i InSide i Hammel, nemlig at tilbageerobre den borgmesterpost, som Socialdemokratiet har siddet på i to byrådsperioder.
- Vi tror på, at vi vinder valget. Vi er ved at være klar med et indholdsrigt og nyskabende valgprogram med udgangspunkt i en ansvarlig forandring, hvor vi blandt andet har fokus på frihed for den enkelte borger samt for vore institutioner, forenkling i administration og sagsbehandling og tryghed og vækst for både borgere og erhvervsliv, siger borgmesterkandidat Flemming Nørgaard.
Han er klar til et opgør med den tendens, hvor der mangler politisk kurs.
- Min personlige indgangsvinkel til valgkampen bliver ikke en konfrontation mod andres holdninger og meninger, men derimod en synliggørelse af Venstres politik. Det bliver en Venstrevalgkamp, hvor vore gode argumenter sammenholdt med en positiv tone og en konstruktiv indgangsvinkel vil bane vejen til et godt valg, og forhåbentlig også en sejr for Venstre, der igen skal indtage førstepladsen i kommunen, sagde Flemming Nørgaard på opstillingsmødet.
- I mit arbejde som borgmester vil den enkelte borger komme meget mere i fokus. Vi skal se muligheder i stedet for begrænsninger, siger Flemming Nørgaard.
På opstillingsmødet var der massiv opbakning til den linje, Flemming Nørgaard vil lægge frem mod valget.
Omkring 100 medlemmer var med til at prioritere de 15 kandidater, der sammen med Flemming Nørgaard går til valg for Venstre.
- Vi har fået sammensat et ægte dreamteam med den bedste borgmesterkandidat øverst og en god spredning i kompetencer, køn og alder samt geografi blandt de øvrige opstillede kandidater. Der er ingen tvivl om, at borgerne i Favrskov finder de bedste kandidater til KV17 på Venstres liste. Jeg tror også på, vi frem mod valget får flere med på listen. Vi har nemlig nogle mulige emner, der stadig er i tænkeboks, siger Ken Richter, der er formand for Venstre i Favrskov.
 

 DN tager lodsejere som gidsler.

Det er nu mere end et år siden, Venstre arrangerede et borgermøde i Ulstrup om den fredningssag i Gudenådalen vest for Ulstrup, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) havde varslet, at de ville rejse.

Siden er der intet sket.

- Det er en ganske uanstændig langsommelighed og sendrægtighed fra DN's side. Et år er gået, uden at lodsejerne har hørt noget som helst. De ved ikke, om de er købt eller solgt. Det er ikke rimeligt, at de skal leve med den usikkerhed, siger gruppeformand for Venstre i Favrskov, Flemming Nørgaard.

På borgermødet gav lodsejerne flere eksempler på, hvad de frygtede af fremtidige restriktioner i forhold til deres ejendomme og produktionsjord ved en fredning, og i mellemtiden er de ikke blevet klogere.

- De er usikre på, hvad der sker og på, hvad fremtiden bringer. Det påvirker deres muligheder for at drive deres jord i området, at de ikke ved, hvilke fremtidige krav, en eventuel fredning vil kunne betyde, siger Flemming Nørgaard.

Trods DN's langsommelighed forventer Flemming Nørgaard, at der kommer en fredningssag.

- På det møde, vi arrangerede i Ulstrup, blev formanden for DN-Favrskov, Alfred Borg, direkte spurgt, om DN ville rejse fredningssagen, selv om hverken lodsejerne eller kommunen ville bakke op omkring det. Dertil svarede han klar ja, så vi må jo forvente, at der sker noget, siger Flemming Nørgaard.

Han skal i begyndelsen af maj have et møde med den lokale DN-ledelse, og har en forventning om, at det kan bringe lidt mere klarhed over sagen og over DN's overvejelser.

- Giver det imidlertid ikke en afklaring, som lodsejerne kan bruge til noget, vil jeg overveje om man via politiske initiativer kan skubbe til processen og en hurtigere sagsbehandling, der er anstændig i forhold til de berørte lodsejere. Det, vi er vidne til her, er simpelthen ikke i orden, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at lodsejerne kan få en snarlig afklaring. Kan DN ikke få rejst den sag, de har varslet, må de frafalde deres planer om den påtænkte fredning, siger Flemming Nørgaard.


Debat - RV-2017

27 april 2017

Bekymrende mistillid til børnevaccinationer

Af Christian Møller-Nielsen, Hammel
Kandidat til regionrådsvalget og 2. viceborgmester i Favrskov.

Antallet af danske børn som MFR-vaccineres og HPV-vaccineres falder dramatisk, og det skyldes primært at forældrenes frygt for bivirkninger til vaccinen. I fagkredse mener lægerne, at risikoen for komplikationer efter vaccination er ubetydelig i forhold til risikoen for alvorlige komplikationer…

LÆS MERE