Flemming Nørgaard

11. august 2021


Flemming Nørgaard, 57 år, Hagenstrupvej 9, 8860 Ulstrup.

Gift med Bodil, 2 voksne børn og et barnebarn.

Politikommissær i Særlig Efterforskning Vest.

1. viceborgmester, medlem af ØK og KL´s Børne- og undervisningsudvalg.

Byrådsmedlem i 20 år og medvirket til dannelsen af Favrskov kommune. Spidskandidat ved KV17, hvor vi fik et godt valg med 9 byrådsmedlemmer, men jeg blev ikke borgmester. Jeg har fravalgt mit spidskandidatur, da mit lederjob hos politiet ikke tidsmæssigt kan kombineres med dette hverv. 

Min overordnede politiske vision er, at vi skal udvikle en decentral oplandskommune i krydsfeltet af de fire større byer, der omkranser kommunen. Vi skal tilbyde nuværende og kommende borgere: 

-        At vores børn skal have et godt, trygt og lærerrigt børne- og                              ungdomsliv.

-        At vore ældre får en god, kærlig og anstændig service.

-        At hele kommunen udvikles befolkningsmæssigt.

-        At vi udvikler attraktive naturoplevelser. 

Der er behov for et lokalt stærkt Venstre, og vi er i gang med et naturligt generationsskifte, og hvis vælgerne og I ønsker det, så vil jeg være garant for at bidrage med min erfaring og viden i den proces, hvor målet er at gøre et stærkt lokalt Venstre endnu stærkere.