Generalforsamling 2019

28

feb.

Start: 28/02/2019 19:00 Slut: 28/02/2019 22:00

Sted: Sløjfen

Adresse: , 8370 Hadsten

Der skal afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar med – som minimum – følgende dagsorden.

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for de kommende år samt til kredsbestyrelse og regionsbestyrelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (efter gældende turnus) og suppleanter
 9. Valg af delegerede til landsmødet
 10. Valg af to revisorer (én er på valg hvert år) og suppleant(er)
 11. Valg af formand for kredsbestyrelsen
 12. Valg til kredsbestyrelsen
 13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 14. Eventuelt - Indlæg ved Flemming Nørgaard
  og præsentation af Theresa Blevad, der er kandidat til Europaparlementsvalget.