Bestyrelse

5. oktober 2018

På generalforsamlingen i marts måned 2018 blev det historisk besluttet, at sammenlægge vælgerforeningerne i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev-Lilleå til en ny forening Venstre i Favrskov. 

Foreningen er kontakten til byråds-gruppen med henblik på en tæt forbindelse mellem det politiske og det organisatoriske niveau.

Formanden for den nye forening er medlem af Venstres hovedbestyrelse og vi er repræsenteret i Venstres regionbestyrelse i Region Midtjylland.

Derved er der direkte kontakt til Venstres styrende organer, både lokalt, regionalt og nationalt. Endelig er foreningen ansvarlig for Venstre i Farvskovs valgkampe ved kommunalvalgene. 

Nedenfor kan du finde bestyrelsens medlemmer med kontaktadresser, og du er altid velkommen til at kontakte de enkelte formænd eller bestyrelsesmedlemmer.

Vi kontakter også gerne medlemmerne. Bare giv besked til formanden eller et medlem af bestyrelsen.Michael Jensen

Formand

E-mail: michael.hadstenv7@gmail.com 

Telefon: 25 73 76 07
Vinterslevvej 7, 8370 Hadsten.


Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Gunnar Vinge-Hansen
Næstformand
Andreas Gadebergs Vej 40, 8370 Hadsten
Telefon: 21 44 49 59
E-mail: g.vinge-hansen@mail.dk

Aksel Daugbjerg

Kasserer
Nørrevangen 23, 8382 Hinnerup
Telefon: 20 48 10 61
E-mail: aksel.daugbjerg@webspeed.dk

Inge Gylling Sørensen

Sekretær

Landevejen 221, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Telefon: 22 22 36 37
E-mail: tinghoejgaard@mail.tele.dk

Cenneth Lund
Vinterslevvej 29, 8370 Hadsten
Telefon: 60 80 17 27
E-mail: cenneth@live.dk

Ole Sejr Hansen

Nørrerisvej 8, Norring, 8382 Hinnerup
Telefon: 25 21 11 16
E-mail: norringlund@mail.dk

Kirsten Lykke Nissen
Lille Thorupvej 17, 8860 Ulstrup
Telefon: 28 69 99 61
E-mail: kirstenlnissen@gmail.com

Lene Laursen

Elhøjvej 33, Fajstrup, 8471 Sabro.
E-mail: lenek@laursen.dk
Telefon:27 11 77 50 

Lars Blohm
Højager 107, 8382 Hinnerup

Telefon:40 21 65 66
E-mail: lars@blohm.dk

Peter Ravn Jensen 

Houlbjergvej 37 A, Houlbjerg, 8870 Langå

Telefon: 40 19 80 60

E-mail: vennegaard.ravn@mail.dk

Henning Christiansen
Repræsentant for LOF
Præstevænget 10, 8881 Thorsø
Telefon: 21 21 90 57
E-mail: christiansenhenning41@gmail.com 


Suppleanter:

Søren Rasmussen

Skyttevej 8, 8450 Hammel
Telefon: 26 96 36 37
E-mail: s.rasskau@gmail.com


Keld Kolby
Repræsentant i Regionsbestyrelsen
Flinthøjen 71, 8382 Hinnerup
Telefon: 61 30 83 51