Birgit Bach-Valeur


Jeg hedder Birgit Bach-Valeur, er 52 år, gift med Niels, mor til tre sønner i alderen 17 til 22 år, og vi bor på Vadstedvej 187 i Svenstrup ved Hammel. Jeg har en kandidatgrad i økonomi og har arbejdet 25 år i det private erhvervsliv. Jeg er globalt ansvarlig for måling af kundetilfredshed i en af landets største industrivirksomheder.

Jeg brænder for kultur-, fritid- og børn- og skoleområderne Favrskov Kommune. Jeg har stor erfaring med området som frivillig fx i Hammel GF svømning og fodbold i ti år, skolebestyrelsesformand på Søndervangskolen i ti år, landsbyrådsrepræsentant i tre år og medlem af Favrskovs Kunstudvalg i otte år, heraf de sidste fire år som formand.

Jeg vil arbejde for at kulturområdet bliver højere prioriteret i Favrskov. Jeg er optaget af, hvordan samskabelse af kunst i det offentlige rum skaber stor glæde og nye forpligtende fællesskaber. I første omgang vil jeg realisere et kunstprojekt med trolde af Thomas Dambo, det skal være med til at skabe mere bevægelse og større sammenhængskraft i Favrskov.

Desuden vil jeg arbejde for at få etableringen af den nye rute 26 fremrykket, forbedre rammerne for erhvervslivet og arbejde med, hvordan man skaber bedre kommunal service.