Kredsbestyrelsen

20. marts 2021

Kredsbestyrelsen har ansvar for at opstille folketingskandidat, tilrettelægge og gennemføre kampagne for at få kandidaten valgt til Folketinget. 

Kredsens folketingskandidat er:
ANDERS G. CHRISTENSEN

E-mail: agc@favrskov.dk 

Telefon: 20 22 98 06

Lyøvej 58, 8370 Hadsten.


Bestyrelse:


Gunnar Vinge Hansen

Formand

E-mail: g.vinge-hansen@mail.dk 

Telefon: 21 44 49 59

Andreas Gadebergs Vej 40, 8370 Hadsten.


Øvrige medlemmer:

Martin Vestergaard
Kirkeskovvej 54 Skjød, 8450 Hammel
Telefon:60 60 25 36
E-mail: MV60602536@gmail.com

Niels Peder Mols Jensen
Ananasvej 6, Søften, 8382 Hinnerup
Telefon: 51 75 93 24
E-mail: npmj06@gmail.com

Susanne Rokkjær
Erslevvej 23, Galten, 8370 Hadsten
Telefon: 23 28 31 02

E-mail: Slrokkjaer@mail.dk

Lene Laursen

Elhøjvej 33, Fajstrup, 8471 Sabro
Telefon: 27 11 77 50
E-mail: lekel@outlook.dk