Borgmesterkandidat

19. januar 2022

Birgit Liin
Jeg og min familie, der består af min mand Thorstein og vores 3 børn på 12-17 år, flyttede til Laurbjerg for 14 år siden. Som forælder fandt jeg ud af, at Favrskov Kommune hverken tilbyder tilskud til pasning af egne børn eller deltidspladser i dagtilbud og SFO – og at de kommunale tilbud oven i købet er dyre sammenlignet med andre kommuner. Det vil jeg gerne ændre, så andre forældre kan få gavn af forbedringerne.  

Jeg engagerede mig også i lokalmiljøet, blandt andet som skolebestyrelsesformand. For mig er det vigtigt, at undervisningen i folkeskolen er af høj kvalitet, og at der er frihed til at finde de bedste lokale løsninger.

Jeg kom første gang i byrådet ved valget i 2017, og jeg blev ved konstitueringen formand for Børne- og Skoleudvalget.
I dette arbejde har jeg sat fokus på kvaliteten i såvel dagtilbud som på folkeskoleområdet. Det lykkedes mig bl.a. at få gennemført frihed for folkeskolerne til at afkorte skoledagen, så tiden kunne bruges til at øge kvaliteten.
Og jeg har fået gennemført en ny kvalitetsmodel i vores dagtilbud. Vi skal nemlig vide, om relationerne mellem voksne og børn er i orden. Om der er hyggeligt at være i institutionen, og om børneperspektivet får nok plads. Og så skal vi selvfølgelig følge op, hvis kvaliteten halter.

I mit arbejdsliv er jeg ansat på Aarhus Universitet som juraprofessor og viceinstitutleder. Jeg har tidligere været advokat.
I fritiden slapper jeg af i min vilde og giftfrie have, gerne med en god kop kaffe, et stykke hjemmebagt kage og en bog. Det er vigtigt, at ikke hele livet går med politik og arbejde. Der skal findes en balance, hvor der også er plads til mig selv og familien.

Favrskov Kommune er generelt set en god kommune, hvor meget går, som det plejer.
Jeg vil mere end det.
Jeg vil som borgmester gerne styrke det frie valg, borgernes selvbestemmelse og kvaliteten på både børneområdet og på ældreområdet.
Jeg ser gerne flere friplejehjem, bedre inddragelse af pårørende og mere fokus på de ældres egne ønsker.
Jeg vil også gerne gøre noget ved den manglende vækst i Favrskov Kommune. Befolkningsudviklingen har i 2020 været negativ og tilmed skævt fordelt i kommunen, og det går ikke i længden.

Favrskov skal være i balance og udvikling, og det kræver, at der kommer et klart fokus på bosætning i de områder af kommunen, hvor befolkningstallet daler.
Favrskov Kommune får stadigt dårligere placeringer i Dansk Industris årlige erhvervsklimamålinger, og jeg vil gerne bringe Favrskovs erhvervsklima tilbage i toppen. Erhvervsvirksomhederne er samfundets motor, og derfor skal vi sikre gode vilkår og kvalificeret arbejdskraft.
Kort sagt vil jeg gerne stå i spidsen for en samlet vækstplan, hvor der investeres langsigtet og målrettet i kommunale institutioner, infrastruktur og kultur- og fritidstilbud – og hvor vi samtidig er bevidste om, at kommunale investeringer skal være grønne.