Christian Møller-Nielsen

Christian Møller – Nielsen                    

Landsbækvej 90A, Hammel                         

Gift med Inge siden 1975, tre børn og ni børnebørn.     

Født og opvokset i Aarhus, 68 år, bopæl på 16 ha. landejendom nær Hammel i 40 år.        

Uddannet læge på Aarhus Universitet 1978, senere overlæge i kirurgi. Gennem 20 år lægefaglig direktør på forskellige hospitalsenheder omfattende bl.a. regionshospitalerne i Silkeborg og Viborg samt Hammel Neurocenter.

V-medlem i 36 år og folkevalgt i de sidste 24 år. Tidligere amtsrådsmedlem og viceamtsborgmester i 8 år, senere byrådsmedlem i Favrskov Kommune i 12 år, og aktuelt regionsrådsmedlem.

I tidligere byrådsperioder var jeg politisk initiativtager til oprettelse af sundhedscentre, videoovervågning udenfor skoler grundet hærværk, kommunal rygepolitik, skærmbesøg som supplement i ældreplejen, måling af indendørsmiljø og CT-scanner på Hammel Neurocenter.

Vigtigste kommende mærkesager er flere sundhedsopgaver til sundhedscentrene, udvidelse af Hammel Neurocenter, ekstra ambulance i Favrskov Kommune, sundt indendørsklima i kommunens bygninger, obligatorisk førstehjælpskursus i folkeskolen og gratis flextur til pensionister.