Hanne Smedegaard

Hanne Smedegaard, 61 år og gift med Anker.

Vi solgte vores landbrug sidste år, men bor fortsat her i den østligste del af kommunen med udsigt over Clausholm skoven. Vores søn bor med familien i Voldum og vores datter er lige flyttet til Søften med sin lille familie. 

Jeg er bestyrelseskonsulent i Danmarks Jægerforbund, en medlemsorganisation for jægere, og har inden da arbejdet som direktionssekretær og facilitychef også i en medlemsstyret organisation. 

Jeg siger sjældent nej til en opgave, hvis den giver mening, og jeg kan presse den ind i kalenderen. Jeg har derfor deltaget i bestyrelsesarbejde, siden jeg var 18. Først i rideklubben, så som formand for hhv. skolebestyrelsen i Voldum, Voldum Lokalråd og Lag Favrskov, og jeg har været med til at etablere Landsbyrådet i Favrskov. I 2007 blev jeg valgt ind i byrådet og har foruden at være formand for Landsbyrådet siden 2011 siddet i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomudvalget og nu i hhv. Social- og Sundhedsudvalget, Favrskov Forsyning og LAG Randers-Favrskov. 

Det er vigtigt for mig, at der er balance i udviklingen af kommunen, at kommunen hænger sammen, gode servicetilbud til borgere i alle aldre, den kommunale service er tæt på borgeren. Den kommunale drift skal optimeres, mere kommunalt/privat samarbejde og vi skal turde tænke nyt - og så er kommunen til for borgeren, ikke omvendt.