Ken Richter

Ken Richter, Hejrevej 12, Hinnerup. 65 år.

Jeg er gift med sygeplejerske Kirsten Hegnsgaard, og vi har boet i Hinnerup siden 1986. Sammen har vi to døtre, som med deres familier også bor i Hinnerup. Vi har foreløbig fire børnebørn i alderen fra to til syv år.

Jeg er journalist og har tidligere været medlem af byrådet. Først i otte år som formand for Børne- og Skoleudvalget i Hinnerup Kommune, og jeg var med i de første fire år af Favrskov Kommune. Efterfølgende var jeg i otte år formand for Venstre i Favrskov.

Vi skal have en afbalanceret udvikling, hvor der også skal være plads til forskelligheder. Alt kan ikke og skal ikke være ens, men vi skal udnytte de kvaliteter, der er rundt i kommunen. Vi skal igen have en klar politisk ledelse af kommunen, hvor borgeren er i centrum, og de kommunale medarbejdere skal ligesom borgerne have frihed under ansvar. Der skal være frit valg for alle aldersgrupper, når det handler om privat eller kommunal service.

Sundhed, miljø, klima og trivsel er livsvigtige faktorer, der skal være med i alle løsninger. Kultur- og fritidstilbud skal være under konstant udvikling, og vi skal i samarbejde med lodsejerne gøre vores skønne natur mere tilgængelig.