Susanne Rokkjær

Jeg hedder Susanne R. Rokkjær
og bor på Bakkegaard, Erslevvej 23, Nr. Galten 8370.

Jeg er 66 år, uddannet cand. Pæd.  I pædagogisk sociologi, og arbejder som børnefaglig konsulent indenfor undervisnings – og myndighedsområdet samt er tilknyttet Børns Vilkår. Jeg har omfattende erfaring med ledelses – projekt og konsulentopgaver såvel indenfor det offentlige som det private område. Jeg er gift, og har to voksne børn og 5 børnebørn.

Jeg stiller op, særligt fordi jeg mener, at der er tiltagende behov for at styrke både det frie valg og det fælles ansvar på en række områder. Det seneste år har vist, at der hurtigt kan opstå begrænsninger i vores udfoldelsesmuligheder. Det er min vurdering, at den situation har fremhævet betydningen af, at der gives tilstrækkelig kvalificeret information, så det er muligt for den enkelte at træffe fornuftige valg og at indgå ansvarligt i samfundsmæssige udfordringer.

Jeg vil gerne arbejde for at sikre borgerinddragelse, åbenhed og gennemsigtighed i kommunale beslutninger, samt for at borgerperspektivet fremmes ved så vidt muligt at sikre systematisk koordinering af indsatser fra kommunens forskellige enheder, så oplevelse af bureaukrati kan undgås.